Zoeken

 

Tips:

  • Zoeken op gemeentenaam geeft een grotere kans op een match dan zoeken op plaatsnaam
  • Omdat niet alle monumenten een adres hebben, kan zoeken op oorspronkelijke functie of bij straat op n.v.t. een goed alternatief zijn.

     
 
Provincie:
Gemeente:
Woonplaats:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Vrij zoeken:
Monument- of complexnr:  
Status:
Hoofdcategorie:
Subcategorie:
Oorspr. Functie:
 
  Zoek objecten op basis van bovenstaande selectiecriteria Maak alle zoekvelden leeg
 

Deze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen.

Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

De Leeswijzer bevat belangrijke informatie over de omvang van de bescherming.