Onderhoud

 

Mededeling:

  • Wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar (+/- 30 min.).

Deze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen.

Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.