Monumentnummer: 461450 - Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 2517 HV te 's-Gravenhage

« Vorige  |  1 /  |  Volgende »

Algemeen

Monumentnummer461450
MonumentnaamHaags Gemeentemuseum
StatusBeschermd
Complexnummer461449
Aanwijzingsbesluit07-06-1993
Inschrijving register19-10-1993
Kadaster deel/nr10764/16
Int. KentekenJ

Locatie

ProvincieZuid-Holland
Gemeente's-Gravenhage
Woonplaats's-Gravenhage
Buurt/wijkStatenkwartier
SitueringBinnen de bebouwde kom
X-Y cord79108-456238

Omschrijving

Omschrijving.

Museumgebouw op complexe plattegrond, opgebouwd uit ten opzichte van elkaar verspringende bouwvolumes van verschillende hoogtes, deels onder platte daken en deels onder glazen kappen. De draagconstructie is van gewapend beton, die bekleed is met gele baksteen. Aan het expressieve metselverband is af te lezen, dat deze een bekledende en geen constructieve functie vervult. De betonconstructie is in het interieur grotendeels in het zicht gelaten; Deuren en vensters zijn van...
Lees verder

Adressen:

Hoofd-
adres
Straat Nr Toev. Postcd. Situering Locatie Woonplaats
J   Stadhouderslaan   41      2517 HV      Haags Gemeentemuseum   's-Gravenhage  

Functies:

Hoofd-
functie
Functie-
soort
Hoofd-
categorie
Sub-
categorie
Functie Verbij-
zonder
Toelichting
J   Oorspronkelijke functie   Cult.,gezondh., wetenschap   Welzijn, kunst en cultuur   Museum        

Percelen:

Kadastrale gemeente Sectie Kad. object Appartement Grondperceel
's-Gravenhage N  8432     

Bouwstijlen:

Stijl Sub-stijl Zuiverheid Toelichting
Functionalisme  Nieuwe Bouwen  Stijlzuiver   

Bouwperiode:

Van Tot Nauwkeurigheid Werkzaamheid Toelichting
1931  1935  Exact  Oorspronkelijk bouwjaar   

Ambachten:

Naam Voorletters Beroep Geboren Overleden Opmerking
Berlage  H.P.  Archit./bouwk./construct.       
Gelder  H.E. van  Archit./bouwk./construct.       
« Vorige  |  1 /  |  Volgende »


x
x

Complexgegevens

Complexnummer461449
ComplexnaamHaags Gemeentemuseum
StatusBeschermd
Aanwijzingsbesluit04-06-1993
Inschrijving register19-10-1993
Kadaster deel/nr10764/16
 

Complexomschrijving

Inleiding.

Haags Gemeentemuseum, ontworpen door architect H.P. Berlage in een rationele, sterk door Frank Lloyd Wright beinvloedde vormgeving en gerealiseerd in 1931-1935. Het ontwerp kwam in 1928-1929 tot stand in nauwe samenwerking met H.E. van Gelder, de toenmalige directeur van de Haagse verzamelingen. Na de dood van Berlage in 1934 werd het Gemeentemuseum voltooid door E.E. Strasser. Met de Beurs te Amsterdam behoort het tot het hoofdwerk van H.P. Berlage, die als de "vader van de Moderne Bouwkunst" in Nederland wordt beschouwd. Het complex heeft de volgende samenstellende onderdelen: museum, paviljoen, stookhuis en vijvers, trans, pergola, tuin en hekwerk. NB. Het door middel van verbindingsgangen aan het museum verbonden tentoonstellingsgebouw (1961-1962) van Sj. Schamhart en het museum van onderwijs (1982-1985) van W.G. Quist vallen niet onder de bescherming. Omschrijving.

Het Gemeentemuseum is gesitueerd op een min of meer rechthoekig terrein met parkachtige aanleg dat van de Stadhouderslaan wordt gescheiden door twee vijvers, waartussen de gang vanaf de entree aan de Stadhouderslaan naar de museumgebouwen. Het hoofdgebouw bestaat uit een rechterdeel met dienstruimten, auditorium en ontvangsthal, alle met platte daken en links hierop aansluitend het expositiedeel bestaande uit vier vleugels rondom een binnenhof, voornamelijk gedekt met glazen zadeldaken. Het museum heeft een draagconstructie van gewapend beton, bekleed met gele baksteen. Aan het decoratieve metselverband is af te lezen dat de baksteen een bekledende en geen constructieve functie vervult. De voegen liggen verdiept waardoor het expressieve karakter van het metselverband wordt benadrukt. Gevelplinten, tuinmuren, stootborden van trappen en bordessen, alsmede bloembakken die voortkomen uit gevelplinten zijn van forse bruinzwarte baksteen. Lekdorpels, terugspringende gevelonderdelen, afdekkingen van muurtjes en dergelijke zijn uitgevoerd in basalt-lava met frijnslag. Deuren en vensters zijn van brons. Hoewel meer dan 100 venstertypen zijn toegepast valt de homogeniteit op die wordt bewerkstelligd door een standaard maat voor de roedeverdeling van 44 cm breed en 80 cm. hoog. Betonnen gootlijsten en bovenlateien zijn met koper bekleed. Eveneens van koper zijn de hemelwaterafvoeren. In het interieur is de betonnen draagconstructie op veel plaatsen in het zicht gelaten. Het stookhuis met twee markante schoorstenen bevindt zich tegenover de achterzijde van het expositiedeel. Het is hiermee verbonden door gemetselde muren. Het paviljoen is vrijgelegen in de oostelijke hoek van het museumterrein gesitueerd. Een pergola verbindt het auditorium van het museumgebouw met het paviljoen. Delen van het terrein zijn door een bakstenen muur met ijzeren hekwerk gescheiden van de straat. Waardering.

Museumcomplex van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een rationele, sterk door Frank Lloyd Wright beinvloedde vormgeving; tevens van belang binnen de ontwikkeling van het oeuvre van Berlage. Cultuurhistorisch en typologisch waardevol als voorbeeld van museumarchitectuur, die in zijn tijd op vooruitstrevende wijze voldeed aan de eisen die gesteld werden aan het tentoonstellen van kunst. Vanwege de markante situering langs de Stadhouderslaan is het complex stedebouwkundig van waarde.
 
x

Omschrijving.

Museumgebouw op complexe plattegrond, opgebouwd uit ten opzichte van elkaar verspringende bouwvolumes van verschillende hoogtes, deels onder platte daken en deels onder glazen kappen. De draagconstructie is van gewapend beton, die bekleed is met gele baksteen. Aan het expressieve metselverband is af te lezen, dat deze een bekledende en geen constructieve functie vervult. De betonconstructie is in het interieur grotendeels in het zicht gelaten; Deuren en vensters zijn van brons. De betonnen gootlijsten en bovenlateien zijn met koper bekleed. Eveneens van koper zijn de hemelwaterafvoeren. In de rechtervleugel zijn de grote hal met trappenhuis, dienstruimten en auditorium opgenomen. De diverse ruimten zijn door hun kubistische opbouw vanaf de buitenzijde als duidelijk van elkaar te onderscheiden bouwblokken waarneembaar. Architectonisch hoogtepunt is de grote hal gepleisterd in terra nova met terugliggende gekleurde tegels tussen de muurvlakken van de betonnen skeletconstructie en aardewerk vloertegels van diverse kleursoorten in patronen gelegd. Het gebeeldhouwde relif in de hal is een ontwerp van W. van Konijnenburg, uitgevoerd door Dirk Bus. Aan de linkerkant bevinden zich de vier vleugels van de eigenlijke expositieruimten, bestaande uit zalen en kabinetten, die rond een binnenhof zijn gegroepeerd. De zalen zijn zodanig gesitueerd dat verre perspectieven worden vermeden. Glazen kappen in de vorm van zadeldaken zorgen voor de lichtinval van de zalen op de verdieping. In deze kappen bevindt zich een vernuftigd systeem van jaloezieen en werd gebruik gemaakt van bijzondere glassoorten om de lichtinval te kunnen reguleren. Op de vier hoeken rond de binnenhof zijn trappenhuizen gesitueerd. Veel ruimten zijn voorzien van verlaagde plafonds van steengaas; wit gepleisterde muren. Het oorspronkelijke rubber op de vloeren is vrijwel overal vervangen door parket. Met name op de begane grond is de indeling na 1945 sterk gewijzigd. De indeling op de verdieping met kabinetten en centrale, om binnenhof gelegen gang van waaruit de verschillende expositieruimten zijn te bereiken, is nagenoeg authentiek. Waardering.

Museumgebouw als onderdeel van het complex Haags Gemeentemuseum van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een rationele, sterk door Frank Lloyd Wright beinvloedde vormgeving; tevens van belang binnen de ontwikkeling van het oeuvre van Berlage. Cultuurhistorisch en typologisch waardevol als voorbeeld van museumarchitectuur, die in zijn tijd op vooruitstrevende wijze voldeed aan de eisen die gesteld werden aan het tentoonstellen van kunst. Vanwege de markante situering langs de Stadhouderslaan is het complex van stedebouwkundige waarde.