Complexgegevens

Complexnummer
508481

Omschrijving

Inleiding

In Huisduinen gelegen MILITAIR COMPLEX, bekend als "Logement Duitse Officieren" en als "het Casino", bestaande uit een mess of kantine (het Duitse woord daarvoor is "Casino") met LOGEMENT voor OFFICIEREN (A), POORTGEBOUW (B) en WERKPLAATS (C). Het complex werd door de Duitse bezetter gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog, omstreeks 1942, als onderdeel van de Atlantikwall, een verdedigingsgordel die zich uitstrekte van de Zuidfranse Atlantische kust tot Noord-Noorwegen. Het complex is gesitueerd tussen de oost-west-gerichte hoofdstraat van Huisduinen (de Badhuisstraat) en de zuidelijk van Huisduinen gelegen duinen.

N.B. Naast de drie genoemde objecten bevinden zich verschillende andere objecten op het terrein, waaronder een transformatorhuisje uit de jaren '40. De niet onder A, B en C genoemde objecten vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

Het militaire complex "Logement Duitse Officieren" is gelegen ten zuiden de Duinweg in Huisduinen. Op het erf zijn de drie gebouwen als volgt gesitueerd: bij de ingang, het meest noordelijk gelegen, ligt het poortgebouw (B), op het oostelijke deel van het erf ligt de officiersmess met logement (A) en op het zuidelijk deel van het erf ligt de grote werkplaats (C). Algemene karakteristieken van de gebouwen zijn: bakstenen exterieurs in een traditionalistische bouwtrant, verwant aan de Delftse School, met detailleringen in sierbeton (kunststeen).

Waardering

Het militaire complex is van algemeen belang uit cultuur- en militairhistorisch oogpunt als element uit de krijgsgeschiedenis, in casu de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, waarbinnen het complex deel uitmaakte van het door Duitsland opgezette Atlantische kustverdedigingsproject onder de naam Atlantikwall.

Het complex is van algemeen belang uit architectuurhistorisch oogpunt als uniek en in samenhang herkenbaar gebleven complex met verblijfsgebouwen voor Duitse officieren en als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een militair complex gebouwd in een traditionalistische stijl uit begin jaren '40.