Complexgegevens

Complexnummer
509250

Omschrijving

Inleiding

Buitenplaats met villa, toegangshek en park, op de plaats van een zeventiende eeuwse verschansing in 1885 gebouwd en aangelegd in opdrachtvan burgemeester mr. P.C.J. Hennequin. De overige bebouwing komt niet voor bescherming in aanmerking.

Omschrijving

Op het min of meer rechthoekig terrein, dat de begrenzing van de voormalige schans volgt, ligt iets ten oosten van het midden de villa. Aan de noordwestelijke rand bevindt zich het toegangshek.

Waardering

Complex van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde, ensemblewaarden en van waarde vanwege herkenbaarheid.