Complexgegevens

Complexnummer
515220

Omschrijving

Omschrijving complex

De buitenplaats Haanwijk ligt in het buitengebied ten noordwesten van Sint-Michielsgestel op de noordoever van de Dommel en bestaat uit een in oorsprong 17e eeuws huis met bijgebouwen te midden van wei- en akkerland; de parkaanleg, 18e eeuws en later, bestaat uit een wandelbos rond een weiland, de moestuin en enkele rechte lanen, waaronder de oprijlaan, die zuidwaarts naar de Dommel loopt en via een brug de buitenplaats met het gehucht Halder verbindt; het complex heeft een sterk agrarisch karakter; naast het huis en de bijgebouwen zijn er nog een kleine oranjerie, een bakhuisje, tuinmuren en een boerderij met schuur; het complex wordt omringd door agrarisch gebied en in het zuiden door de Dommel begrensd. Het complex bestaat uit : HOOFDGEBOUW HUIS HAANWIJK (1), DIENSTGEBOUWEN, STAL en MUREN (2), PARKAANLEG (3), ORANJERIE met MUREN (4), BOERDERIJ met SCHUUR (5) en BAKHUISJE (6).

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der onderdelen aangegeven.

Binnen het complexgebied zijn de volgende onderdelen niet beschermenswaard: de nieuwe schuur ten zuiden van het bakhuisje, het nieuwe inrijhek ten zuiden van het huis met aansluitende lage muurtjes en het nieuwe woonhuis aan de westzijde van het zuidelijke dienstgebouw (Haanwijk nr. 2).

Waardering

De buitenplaats Haanwijk is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom, de fraaie en ongestoorde landschappelijke ligging in het Dommeldal; markant is de wandeling (gedeeltelijk op een dijkje) rond het ten noordwesten van het huis gelegen weiland; verder is de muur op de binnenplaats van een bijzondere architectuur.