Complexgegevens

Complexnummer
515374

Omschrijving

Inleiding

COMPLEX bestaande uit een SCHOOLGEBOUW met CONCIERGEWONING.

De Rijks Hogere Burgerschool, later Winkler Prins Lyceum genaamd, werd ontworpen door rijksbouwmeester J.A. Vrijman in 1909-1910 in opdracht van de Staat der Nederlanden in Um-1800 stijl. De school werd vernoemd naar A. Winkler Prins, grondlegger van het middelbaar onderwijs te Veendam, die voor de HBS fungeerde als initiatiefnemer. In 1988/89 werd het pand verbouwd tot Veenkoloniaal Museum. Bijzonder in het interieur zijn onder andere de trappartij, de lerarenkamer die nu als bibliotheek dienst doet en het glas-in-lood venster uit 1962, ontworpen door Johan en Femina Schilt Geesink uit Laren in opdracht van ir. J.J.M. Vegter.

De conciërgewoning werd gebouwd in 1911, tevens naar een ontwerp van J.A. Vrijman in Um-1800 stijl. Het pand is sinds 1987 geen conciërgewoning meer. Tegen de achtergevel is na de oorlog een houten volume aangebouwd; dit komt wegens te geringe architectonische kwaliteit niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

Het complex is zeer monumentaal gelegen in het gebied Tusschendiepen, dat zal worden voorgedragen als beschermd gezicht. Voor de entree van de school staat een standbeeld van A. Winkler Prins, geplaatst in 1991. Aan zowel de voor- als achterzijde van de school staat een eenvoudig uit omstreeks 1910/11 stammend HEK, bestaande uit een gemetseld muurtje afgedekt met hardsteen waarop een ijzeren hekwerk; diverse beweegbare delen. De woning is gelegen aan de linkerzijde van de school. Aan zowel de voor- als linkerzijde van de woning een eenvoudig uit omstreeks 1911 stammend ijzeren HEK met een enkel en dubbel beweegbaar deel.

Waardering

Schoolgebouw met conciërgewoning en twee hekken van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een HBS met conciërgewoning uit 1910/11 in de provincie Groningen in Um-1800 stijl

- vanwege de monumentale vormgeving en bijzondere detaillering van het complex

- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van de samenstellende onderdelen

- als zeer goed voorbeeld van het oeuvre van architect J.A. Vrijman

- vanwege de monumentale ligging van het complex in het gebied Tusschendiepen, dat zal worden voorgedragen als beschermd gezicht