Complexgegevens

Complexnummer
516779

Omschrijving

Inleiding

Vrijstaand SCHOOLGEBOUW, het stedelijk gymnasium, en vrijstaande CONCIERGEWONING, gelegen aan de zuidzijde van de gebogen Statenlaan midden op een groot kwartrond perceel. Het T-vormige schoolgebouw maakt een breed front naar de Statenlaan en is gesitueerd in de zichtas van de Van der Spieghelstraat. In de tuin voor de school is een grote vijver aangelegd. De omheining aan de straatzijde is gemoderniseerd; slechts enkele natuurstenen hekpijlers zijn bewaard gebleven. Ten westen van de school staat de conciërgewoning die met de hoofdingang is gericht naar de school.

Het complex is in 1939-1941 gebouwd in opdracht van de gemeente Arnhem. Het ontwerp in interbellum-architectuur van J. van Biesen, technisch hoofdambtenaar bij de dienst Gemeentewerken, wordt gekenmerkt door bakstenen gevels in kettingverband met verdiepte voegen, een plint van basaltlava, relatief grote raampartijen met ijzeren onderverdeling en zandstenen lekdorpels, in- en uitspringende blokvormige bouwmassa's met pannen zadeldaken en betonnen bakgoten.

Waardering

SCHOOLGEBOUW en CONCIERGEWONING uit 1939-1941.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en grotendeels gaaf voorbeeld van een complex in interbellum-architectuur met hoogwaardige esthetische kwaliteiten van de samenstellende onderdelen, zoals de sobere baksteen-bouwtrant met gave verhoudingen en karakteristieke detaillering in het materiaalgebruik. Met name het schoolgebouw heeft bovendien een betrekkelijk gaaf interieur met veel oorspronkelijke elementen. Als zodanig neemt het complex een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van de Arnhemse dienst Gemeentewerken (projectarchitect J. van Biesen).

- Van stedebouwkundige waarde als karakteristiek ensemble in het zuidelijk deel van het Boulevardkwartier dat tijdens het interbellum is aangelegd. Het complex maakt een breed front naar de Statenlaan en is markant gesitueerd aan een vijver in de bocht van deze straat èn in de zichtas van de Van der Spieghelstraat. Als zodanig is het complex van grote betekenis voor het aanzien van dit deel van het Boulevardkwartier.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming als stedelijk gymnasium en dienstwoning, welke verbonden is met de ontwikkeling van het openbaar onderwijs in Arnhem.