Complexgegevens

Complexnummer
529525

Omschrijving

COMPLEX HISTORISCHE BUITENPLAATS HUIS ZUIDEWIJN

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), TUINSIERADEN (4). Ten noorden van de plaats Vrijhoeve-Capelle ligt de historische buitenplaats Zuidewijn in de vijftiende eeuw gesticht als edelmanshuis, de 'Stenen Camer' genaamd, en bewoond door de heren van de Merwede. Toen de Van de Merwedes in 1421 het kasteel Zuidewijn bij een vloed verloren werd de Stenen Camer hun vaste verblijfplaats en kreeg dit huis de naam Zuidewijn. Het oudste deel van huis Zuidewijn (middenstuk met linkervleugel) werd gebouwd aan het einde van de zestiende eeuw, nadat het goed in 1544 door huwelijk in bezit was gekomen van het geslacht Van Nuyssenborg. Sindsdien is Zuidewijn in de vrouwelijke lijn vererfd; vanaf het einde van de achttiende eeuw is het in handen van de huidige eigenaren de familie De Roy van Zuidewijn. De sober ingerichte buitenplaats bestaat uit een hoofdgebouw met koetshuis met een moestuin, boomgaard en een kleine eikenopstand, verder weilanden met twee lanen. Het buiten is gesitueerd in een ontginningslandschap (ondernomen door de Van de Merwedes), herkenbaar aan de uitgestrekte rechthoekige verkavelingpatronen en recht vaarten.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS ZUIDEWIJN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het in oorsprong 15de-eeuwse edelmanhuis;

- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis van het huis in combinatie met de ontginningen;

- als voor beeld van een kleinschalige, gaaf bewaarde utilitaire buitenplaats;

- vanwege de fraaie, onaangetaste ligging in het landschap;

- vanwege het complex van de bouwkundige onderdelen en de tuin- en parkaanleg.