Complexgegevens

Complexnummer
531234

Omschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit een stenen grondkorenmolen uit 1714-1740 en een motormaalderij uit 1904. Het complex is gelegen aan een dijk in het gehucht Heense Molen op een rechthoekig perceel evenwijdig aan de dijk. De twee complexonderdelen liggen circa 100 m van elkaar verwijderd. Het dorpje Heense Molen. De twee complexonderdelen liggen circa 100m van elkaar verwijderd. Het dorpje Heense Molen is in het midden van de zeventiende eeuw ontstaan rond de toen gestichte korenmolen. In 1714-1740 werd de molen vervangen door een stenen grondzeiler. Het molencomplex bestond tot aan de jaren tachtig van de twintigste eeuw uit de stenen grondzeiler, een achttiende-eeuws woonhuis, een schuur en een motormaalderij. De gebouwen lagen naast elkaar langs de dijk. Het woonhuis is in de jaren negentig van de twintigste eeuw door brand verwoest. De schuur is rond 2000 vervangen. Het terrein is de afgelopen decennia beplant met bomen en struiken.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, ensemble- en zeldzaamheidswaarden.

De cultuurhistorische waarden zijn gelegen in het complex:

- als voorbeeld van een molen met bijbehorende motormaalderij en daarmee uitdrukking gevend aan de ontwikkelingen in het maalbedrijf in Nederland. Het complex is een vertegenwoordiger van een zeer veelvuldig voorkomend bedrijf. Het complex geeft inzicht in het totale maalproces, van wind tot diesel;

- als voorbeeld van de typisch Nederlandse kleinschalige industrialisatie. Het complex heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarden;

- vanwege de historische en functionele samenhang tussen de windmolen en motormaalderij;

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de dijk;

- vanwege de zeldzame combinatie van molen en motormaalderij.