Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
10081
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82921/3
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Brakel M 12
Loevestein 1, 5307 TG te Poederoijen
Loevestein 1 A, 5307 TG te Poederoijen
Loevestein 1 C, 5307 TG te Poederoijen
Loevestein 3, 5307 TG te Poederoijen

Omschrijving

Slot Loevestein. Omstreeks 1360 bij het punt, waar Maas en Waal samenkomen gesticht omgracht kasteel, waarvan de woonvleugel aan de oostzijde twee vierkante torens bezit, in de 15e eeuw door een lagere vleugel met de poorttoren verbonden. Tegen de westgevel van het hoofdgebouw een vierkante traptoren. Inwendig zalen en kamers met moerbalken op korbelen; in de grote zaal muurschilderingen, omstreeks 1420 (?) en in de z.g. Kemenade een schoorsteenboezem, beschilderd met de wapens van Albrecht van Saksen en Philips de Schone, omstreeks 1500. Van de voorburcht is de zware, op cirkelvormige grondslag opgetrokken z.g. "kruittoren" bewaard gebleven. Rond het kasteel een gebastionneerde wal, aangelegd in het laatste kwart der 16e eeuw, verbeterd omstreeks 1700. Ten noorden van het kasteel een drietal lage, langgerekte gebouwen onder schild- en zadeldaken, omstreeks 1800 opgetrokken als militaire onderkomens en stallen ten behoeve van de vesting Loevestein.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats
Nee Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen Riviervesting