Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
11653
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82848/148
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Dalfsen K 5226
Kerkplein 31, 7721 AD te Dalfsen

Omschrijving

N.H. Kerk. De kerk bestaat uit een gedeeltelijk in baksteen en gedeeltelijk in tufsteen opgetrokken vijfzijdig gesloten overwelfd koor, waarschijnlijk in 1455 en een met kruisrib- en netgewelven overwelfd pseudo-basilicaal schip, vermoedelijk uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en opgetrokken op de plaats van een vroeger driebeukig schip. De twee oostelijke traveeën van de zuidbeuk bestaan uit de grafkapel en de grafkelder van het geslacht van Rechteren. Preekstoel XVIIIc; gedeelte van de familiebank der Van Dedems; viertal altaarstenen; orgel (1808); in de grafkapel een marmeren grafmonument voor Johan Zeger van Rechteren en zijn vrouw A.S. van Raesfelt. Achter het huidige orgel staat een loos orgelfront van J. Scheuer uit 1808. Ervoor staat een orgel, gemaakt door J.H. Holtgräve in 1844, voor de Hervormde Kerk te Hengelo (Overijssel) onder gebruik making van ouder, 18e eeuws pijpwerk. In 1893 door Bakker & Timmenga uitgebreid met een tweede manuaal en vrij pedaal. In 1930 aangekocht door Dalfsen. In 1966/1967 is het geheel gerestaureerd door Hendriksen & Reitsma waarbij het Pedaal werd vernieuwd en uitgebreid. Deze uitbreiding valt niet onder de bescherming.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk