Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
1289
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82895/136
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Amsterdam M 6129
Haarlemmer Houttuinen 47 D, 1013 GM te Amsterdam
Haarlemmerstraat 124 C, 1013 EX te Amsterdam
Haarlemmerstraat 124 F, 1013 EX te Amsterdam
Haarlemmer Houttuinen 47 C, 1013 GM te Amsterdam
Haarlemmerstraat 124 A, 1013 EX te Amsterdam
Haarlemmerstraat 124 D, 1013 EX te Amsterdam
Haarlemmer Houttuinen 47 B, 1013 GM te Amsterdam
Haarlemmer Houttuinen 47 A, 1013 GM te Amsterdam
Haarlemmerstraat 124 E, 1013 EX te Amsterdam
Haarlemmerstraat 124 G, 1013 EX te Amsterdam
Haarlemmerstraat 126, 1013 EX te Amsterdam
Haarlemmerstraat 124 B, 1013 EX te Amsterdam

Omschrijving

Parochiekerk van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen ("de Posthoorn"). Belangrijk werk uit de eerste periode van P.J.H.Cuypers, gebouwd 1860-1863, "westelijk" transept en torens voltooid in 1889. Driebeukige kruisbasiliek in vormen, geinspireerd op de vroege gotiek van het Isle le France. Dubbele galerijen in het schip, klaverbladvormige "oostelijke" partij, bekroond door een vieringtoren. De kerk is een der eerste voorbeelden van de toepassing van verschillend gekleurde baksteen in het inwendige.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk