Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
13310
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82987/107
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Dordrecht F 2013
Dordrecht F 1727
Dordrecht F 259
Dordrecht F 2014
Dordrecht F 1726
Dordrecht, Boomstraat 39

Omschrijving

GROOTHOOFDSPOORT. Op de noordelijkste punt der oude stad gelegen poort uit ca. 1325, in de huidige vorm grotendeels uit 1618, gewijzigd in 1692 toen de huidige koepel werd gebouwd. Gerestaureerd 1925-27.

GEBOUW op rechthoekige plattegrond met rijk versierde renaissancegevels.

Rivierzijde: vensters met opzetstukken met koppen op de kroonlijsten. Daarboven kleinere vensters met voluutomlijstingen. Als centraal motief groot reliëf van de Dordtse Stedemaagd in medaillon, omlijst door wapenschilden. Als bekroning een gebroken fronton met manskop en leeuwen. Beeldhouwwerk van Gillis Huppe uit Luik. Voorpoortje met Rococo boog tussen pijlers met nissen, geflankeerd door gebosseerde muurzuilen.

Stadszijde: gevel met dubbele pilasterordonnantie, aan de westzijde niet voltooid. Stenen kruiskozijnen, geprofileerde ontlastingsbogen, puttokopjes en medaillons met koppen. Sokkelgeleding gebosseerd. Boven de door gebosseerde pilasters geflankeerde poortdoorgang stadswapen, bekroond door voluten waartussen medaillon met beeld.

Eenvoudige koepel, achtzijdig, met bekronende lantaarn.

Inwendig balkenzolders met karbelen en sleutelstukken. Figurale kraagstenen op de bovenste verdieping. Gotische schouw. Collectie gevelstenen.

Luiklok van H.Meurs (1615).

Fraai gebouw van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Bijgebouwen