Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
14221
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82862/81
Kadastrale aanduiding
Dwingeloo M 959
Bij Batingheweg 6, 7991 CN te Dwingeloo

Omschrijving

Rechthoekig omgracht terrein van de voormalige havezathe batinge met een gedeelte van de opstallen en de zich in de bodem van het terrein bevindende fundamenten. Het woongedeelte van de zich op de noordoosthoek van het terrein bevindende boerderij bestaat uit een belangrijk restant van een der beide 18e eeuwse bouwhuizen die ter weerszijden van het voorplein voor het hoofdgebouw van de in 1832 gesloopte havezathe stonden. De woning is gedeeltelijk onderkelderd, bezit een 19e eeuwse schouw met een 18e eeuwse gietijzeren haardplaat met figuraal ornamentwerk. De oude oprijlaan is nog aanwezig;binnen de gracht zijn restanten van de oude tuinaanleg herkenbaar. In de bodem bevinden zich de fundamenten van het 16e-17e eeuwse huis en van de 18e eeuwse bijgebouwen; er zijn oudere fundamentresten, o.m. een 30 meter lange bakstenen muur (waarschijnlijk eind 15e eeuw).

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Havezate
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin