Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
14368
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82707/104
Kadastrale aanduiding
Edam A 2751
Jan Nieuwenhuizenplein 9, 1135 WT te Edam

Omschrijving

Huis met trapgevel met in het fries leeuwenmasker, een steen met voorstelling van een struisvogel en twee steentjes met ANNO en 1662 in Vredeman de Vries ornament. Toppilaster op maskerkraagsteen. Sierankers. Deur met kussenpanelen en snijraam, XIX A, in pilasteromlijsting, XVIII. Steen met borstbeeld van dominee Jan van Nieuwenhuizen, 1896. In dit huis werd in 1784 de maatschappij tot Nut van het Algemeen opgericht. Voor het huis gecanneleerde stoeppaaltjes.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)