Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
14491
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82865/66
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Eelde E 1955
Hoofdweg 74, 9761 EK te Eelde

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk. Eenbeukige kerk uit de 14e eeuw waarin tufsteen van oudere kerk verwerkt. Smallere koortravee, driezijdig gesloten. Inventaris: preekstoel van 1621, oude banken, smeedijzeren houder met koperen doopbekken. In het koor overwelving van 1715, getooid met allegorische voorstelling van het geloof. Orgel met twee klavieren en vrij pedaal, in 1915 gemaakt door P. van Dam. Mechanisch torenuurwerk H. Detgen, Groningen, 1870. Het uurwerk is in 1989 in bruikleen afgestaan aan het Klokkengieterijmuseum te Heiligerlee.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk