Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
14629
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82747/92
Kadastrale aanduiding
Eindhoven C 2211
Ten Hagestraat 9, 5611 EG te Eindhoven

Omschrijving

Witgepleisterd, blokvormig pand (XIXc) met verdieping onder met pannen gedekt omlopend schilddak. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een hardstenen plint, waarin een viertal lage kelderlichten en met diefijzers; daarboven een geprofileerde witgepleisterde band voorzien van opgelegde stucwerklijsten, afwisselend cirkels en ruiten, gescheiden door gladgepleisterde, iets uitspringende staande rechthoeken; daarboven hardstenen vensterbanken annex waterlijst. De begane grond heeft een gebosseerde, van diepe getrokken voegen voorziene bepleistering, heeft in het midden een inpandige, dubbele paneeldeur met bovenlicht en hardstenen stoep van 5 treden, heeft een viertal schuifvensters, die evenals het ingangsportiek aan drie zijden omgeven zijn door brede, geprofileerde stucwerklijsten en wordt afgesloten door een uitkragende hardstenen waterlijst. Op de gladgepleisterde verdieping vijf 6-ruitsschuifvensters aan drie zijden omgeven door brede, geprofileerde lijst, bekroond door driehoekige (boven het middelste venster segmentvormig) frontons met gebosseerd gepleisterde velden en aan de onderzijde afgesloten door hardstenen vensterbanken annex waterlijst. De 5 traveeën zijn op de verdieping afgebakend door Ionische (de beide uitersten Dorisch) pilasters, voorzien van horizontale groeven en rustend op consoles, waartussen de velden onder de vensters m.u.v. het middelste (glas gepleisterd met ornamenten) , gebosseerd gepleisterd zijn. De gevels zijn afgesloten door een brede, geprofileerde kroonlijst, waarvan de vakken tussen de met dierkoppen en gestileerde bloemen gedecoreerde kapitelen, waarop de goot rust, zijn versierd met lijstwerk, festoenen, diamantkoppen en gestileerde bloemen in stucwerk.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)