Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
14631
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82800/58
Kadastrale aanduiding
Eindhoven C 2268
Eindhoven C 2267
Ten Hagestraat 11, 5611 EG te Eindhoven
Ten Hagestraat 9 A, 5611 EG te Eindhoven

Omschrijving

Uit 1857 daterend, witgepleisterd, blokvormig pand onder met pannen gedekt omlopend schilddak met terracotta decoratie op de vier hoeken. De symmetrisch ingedeelde voorgevel met hardstenen plint heeft op de begane grond een decoratie met getrokken voegen. In het midden een paneeldeur met bovenlicht, geprofileerde stucwerkomlijsting en op maskerkoppen rustende kroonlijst met in het midden een door bandwerk omgeven cartouche. Beganegronds een viertal met brede geprofileerde lijst omgeven 8-ruitsschuifvensters ter afsluiting een uitkragende, hardstenen waterlijst. De glad gepleisterde verdieping heeft vijf 6-ruitsschuifvensters met geprofileerde omlijsting en een tweede geprofileerde, op consoles rustende en in het midden met kinderkopje bekroonde omlijsting langs het bovenste deel van het venster. De in 1920 iets verhoogde gevels zijn afgesloten met gladde kroonlijst en goot op klossen. Aan de voorzijde een drietal, eveneens uit 1920 daterende, met frontons bekroonde dakkapellen. Voor het huis een hardstenen stoep met in het midden 4 treden en met 6 gebouchardeerde en door smeedijzeren kettingen onderling verbonden, hardstenen stoeppalen. Links van het pand uit 1920 daterende bijbouw en tuinmuur naar ontwerp van arch. L.Kooken.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)