Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
15364
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82973/100
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Ermelo I 6988
Molenkamp 83, 3853 HG te Ermelo

Omschrijving

Poortgebouw van de v.m. Johannitercommanderij St. Jansdal. Op het terrein van de "Stichting 's Heerenloo" een vroeg 16e eeuws, bakstenen poortgebouw, waarvan de doorgang is gedicht. Rijke behandeling met geprofileerde bogen, geflankeerd door pilasters en bekroond door een ingezwenkte top, waarin gekoppelde spitsbogen en een medaillon met verweerde kop. Overgangsvormen tussen late gotiek en vroege renaissance.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen