Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
16130
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82855/14
Kadastrale aanduiding
Gieten G 491
Tegenover de Bonne 2, 9461 AE te Gieten

Omschrijving

Terrein van voormalige havezathe Entinge, voor zover dit terrein in het uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Gieten (vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 31 augustus 1961, nr 4, goedgekeurd door gedeputeerde staten bij besluit d.d. 13 september 1962, nr 17/12877, 1e afd.), is bestemd voor agrarische doeleinden, categorie A.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg