Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
1686
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82938/142
Kadastrale aanduiding
Amsterdam I 7720
Herengracht 581, 1017 CD te Amsterdam

Omschrijving

Helft van het oorspronkelijk een huis vormende duo 581-579 (XVIIc), achter gemeenschappelijke gevel met middenrisaliet en hoeklisenen, met op 't midden van de risaliet (thans op de scheiding tussen 579 en 581) het zoeven genoemde beeld van St. Michael en draak. Rechte daklijst, waarop een dakkapel met fronton.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Onderdeel woningen e.d.