Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
18111
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82978/138
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
's-Gravenhage AK 11715
Zeekant 12, 2586 NA te 's-Gravenhage

Omschrijving

Uit gietijzer geconstrueerde twaalfzijdige vuurtoren, gebouwd in 1875 naar het ontwerp van Quirinus Harder, bouwkundige bij de dienst van het Loodswezen, de kust- en oeververlichting. Vervaardigd door de gieterij van de fa. Nering Bogel te Deventer. De twaalfhoekige, roodbruin geschilderde schacht heeft een omloop met witgeschilderde lichtkoepel.

De schacht bestaat uit ijzeren platen, die zodanig zijn geconstrueerd, dat een metselverband van grote steenblokken wordt gesuggereerd. De toren heeft twee spitsbogige ingangen met traceringen in de boogvelden, boven een waarvan het opschrift: "Onder de regering van Willem III, koning der Nederlanden enz. enz. enz., tijdens het bestuur van den minister van Marine W.F. van Erp Taalman Kip, voor draailicht tweede grootte. 1875".

In de schacht een aantal kleine spitsboogvensters.

Inwendig negen gietijzeren vloeren, gedragen door middenkolommen met Corinthische kapitelen. De vloeren worden verbonden door gietijzeren spiltrappen met balustrades, gedragen door voluutconsoles. De bekronende bal op de koepel draagt en windwijzer. De oorspronkelijke koepel werd in 1921 vervangen door de glazen koepel.

In dat jaar werden ook het optiek en het aandrijfmechanisme vernieuwd. De huidige koperen bekleding van de koepel dateert uit omstreeks 1958.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Kust- en oevermarkering