Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
18161
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82934/177
Kadastrale aanduiding
Groenlo C 2979
Groenlo C 555
Groenlo C 2987
Groenlo C 2971
Groenlo C 2676
Groenlo A 4129
Groenlo A 5435
Groenlo A 4128
Groenlo C 2984
Groenlo A 5436
Groenlo A 5434
Groenlo

Omschrijving

Hetgeen resteert van de historische verdedigingswerken van de stad, met dien verstande, dat daaronder worden gerekend: A.Het noordelijk gedeelte van de wallen gerekend van het bruggetje van Lazonder naar het laantje van Lazonder aan de oostzijde tot aan de uiterste punt van het bastion gelegen aan de noordwestzijde voorbij het ravelijn; met dien verstande dat niet zijn opgenomen de terreinen behorende tot de cartonnagefabriek (stadszijde) en die behoren tot de op dezelfde hoogte aan de buitenzijde gelegen fabriek.

Voor dit gedeelte omvat de bescherming de gracht met de aardwerken, zowel die aan de stadszijde, als de taluds aan de buitenzijde, inbegrepen het ravelijn. Een en ander overeenkomstig bijgevoegde opgave van de kadastrale percelen.

B.Het overige grachtgedeelte omsluitend de west-zuid en oostzijde van de stad, uitsluitend voor zoveel betreft het wateroppervlak nader gespecificeerd volgens bijgaande kadastrale aanduiding.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Omwalling