Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
18161
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
11 mei 1966
Kadaster deel/nr: 
82934/177
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Oost Gelre
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Groenlo
X-Y coördinaat: 
239159 - 450920

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Hetgeen resteert van de historische verdedigingswerken van de stad, met dien verstande, dat daaronder worden gerekend: A.Het noordelijk gedeelte van de wallen gerekend van het bruggetje van Lazonder naar het laantje van Lazonder aan de oostzijde tot aan de uiterste punt van het bastion gelegen aan de noordwestzijde voorbij het ravelijn; met dien verstande dat niet zijn opgenomen de terreinen behorende tot de cartonnagefabriek (stadszijde) en die behoren tot de op dezelfde hoogte aan de buitenzijde gelegen fabriek.

Voor dit gedeelte omvat de bescherming de gracht met de aardwerken, zowel die aan de stadszijde, als de taluds aan de buitenzijde, inbegrepen het ravelijn. Een en ander overeenkomstig bijgevoegde opgave van de kadastrale percelen.

B.Het overige grachtgedeelte omsluitend de west-zuid en oostzijde van de stad, uitsluitend voor zoveel betreft het wateroppervlak nader gespecificeerd volgens bijgaande kadastrale aanduiding.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Groenlo

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVerdedigingswerken en militaire gebouwenOmwalling

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
GroenloA5436
GroenloA5434
GroenloC2979
GroenloC555
GroenloC2987
GroenloC2971
GroenloC2676
GroenloA4129
GroenloA5435
GroenloA4128
GroenloC2984