Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
18559
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82750/35
Kadastrale aanduiding
Groningen G 5676
Martinikerkhof 12, 9712 JG te Groningen

Omschrijving

Provinciehuis. De achtervleugel van het Provinciehuis met gevel aan de Singelstraat wordt gevormd door de plm 1900 gerestaureerde St. Maartensschool uit plm 1550; langgerekt gebouw met verdieping onder zadeldak tussen puntgevels. Smalle Groninger vensters met natuurstenen lateien en tussendorpel. Op de verdieping gevat in korfbogig gesloten nissen.

In de Statenzaal fraaie schouw op zandstenen pilasters en met rijk gesneden boezem waarop schilderij door Collenius, 1712. In een vertrek kleinere gesneden schouw, 1700, met ovale schildering, allegorie op het recht. Op de verdieping betimmerde zaal gedekt door houten tongewelven, 1697; gesneden schouw waarop doek door Collenius.

De gevel van de Conciergewoning is hierheen overgebracht uit de Kijk in 't Jatstraat.

Zandstenen zuiver renaissance-gevel met verdieping en trapgevel in grote treden uit 1559. Beganegrond en verdieping geleed door halve zuilen, de top door pilasters, allen gecanneleerd en de zuilen in de benedenste helft geornamenteerd. Met de zuilen verkroppende hoofdgestellen. In de top in voluten eindigende klauwstukken en tussen de pilasters medaillons met uitstekende koppen van Alexander, David, Karel de Grote de heersers der drie episoden der wereldgeschiedenis: Heidendom, Jodendom en Christendom.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Onderwijs en wetenschap Schoolgebouw