Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
19255
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82691/97
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Haarlem C 6378
Grote Markt 2, 2011 RD te Haarlem

Omschrijving

STADHUIS: ter plaatse van de Grafelijke Halle aan het Zand opgetrokken kern en tevens oudste deel is het rechthoekig blok aan de Markt, midden 14e eeuw. Ingangsdeur, balcon en vensters in 1630 nieuw aangebracht.

De slanke toren in 1914 hersteld naar het model van haar voorgangster welke in 1772 gesloopt was. De oude toren zal wat houten bovenbouw betreft niet voor het begin der 16e eeuw dateren.

Tegen 14e eeuws hoofdgebouw 2 vooruitspringende gevels met open zuilenhal, waarvan een gotisch 15e eeuw, in 1633 van pilasterstellingen voorzien, werd wellicht naar ontwerp van Sal. de Bray in 1886 gerestaureerd. De lange vleugel langs de Zijlstraat in 1620 waarschijnlijk naar ontwerp van Lieven de Key tot stand gekomen, omstreeks 1630 tot de Markt doorgetrokken.

In de Koningstraat de Pandpoort, spitsboog 15e eeuw toegang gevend tot 15e eeuwse kloostergang van het bij het stadhuis getrokken v.m. Dominicaner of Predikherenklooster.

Kloostergebouwen verbouwd, nog als kloosterkerk herkenbaar is de vleugel aan de Jacobijnenstraat waarin raadzaal en stadsbibliotheek zich bevinden.

Inwendig op de verdieping grote zaal met gotische balkenzoldering. Glazen uit de Ned. Herv. Kerk te Bloemendaal 1635/6. Kerkkronen uit Medemblik 17e eeuw. Serie Gravenportretten, 16e eeuwse kopieën naar de muurschilderingen in het Karmelietenklooster. Schepenzaal, nu Trouwzaal met geschilderde zoldering en schoorsteen met stuk door J. de Bray. Vroedschapskamer, nu oude raadzaal, twee schoorstenen omstreeks 1620 en tapisserieen de verovering van Damiate en verlenging van wapen voorstellend 1629; naar ontwerp van C. v. Wieringen en W. Thybaut. Serie portretten van Oranje's. Verder voortreffelijke interieurs o.a. 'Costerskamer', Justitiekamer, wethouderskamer.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen Bestuursgebouw en onderdl