Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
20412
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82723/28
Kadastrale aanduiding
Harlingen A 9409
Heiligeweg 54, 8861 EB te Harlingen

Omschrijving

19e-eeuws woonhuis met lijstgevel, waarvan de beganegrond tot garage is verbouwd.

Twee verdiepingen tellend uit gele friese steen opgetrokken relatief ondiep woonhuis, dat wordt gedekt door een met friese pannen belegd driezijdig schilddak met topschoorsteen met bord tegen kroonlijst aan voorzijde en tuitgevel met vlechtingen aan achterzijde. De uit (gesausde) bruinrode baksteen opgetrokken voorgevel heeft een aardig geprofileerde kroonlijst; de goot wordt door gesneden consoles gedragen; de voor- en rechterzijgevel hebben lichtgetoogde H-vensters met vast kalf, en de achtergevel op zolderhoogte een vierruitsschuifraam; de goten der zijgevels rusten op geprofileerde klosjes; staafankers. De detaillering van de tot garage verbouwde beganegrond is niet oorspronkelijk.

Relatief hoog en ondiep 19e-eeuws woonhuis met aardig geprofileerde lijstgevel, met uitzondering van de tot garage verbouwde beganegrond, van algemeen belang uit een oogpunt van architectuurgeschiedenis.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)