Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
20605
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82788/58
Kadastrale aanduiding
Harlingen A 3384
Noorderhaven 104, 8861 AR te Harlingen

Omschrijving

Dubbel pand gedekt door U-vormig zadeldak. Op het voorste dakschild twee schoorstenen met borden. Strakke gevel afgesloten door rechte kroonlijst met gesneden consoles waarboven twee dakkapellen met snijwerk omlijst, XVIII. Gevel XIX B bemetseld en van borstwering en stoep voorzien.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)