Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
20623
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82786/62
Kadastrale aanduiding
Harlingen A 5087
Prinsenstraat 6, 8861 AV te Harlingen

Omschrijving

Eenvoudig pand met rechte kroonlijst. Achtergevel met puntvormige top.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)