Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
21632
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82718/23
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch H 3976
Hinthamerstraat 72, 5211 MR te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Oude Mannen- en Vrouwen HUIS.

Ontwikkeld uit de middeleeuwse Tafel van de H. Geest ofwel het Geefhuis; sedert 1810 bejaardentehuis. Groot doristisch bouwwerk uit 1824 met binnenhof. Zilvergrijs gepleisterd, beganegronds gebosseerd, ingangspartij met fronton vooruitspringend; fraaie deur uit de bouwtijd. Cordonlijsten. Bovenvensters boven de ingang voorzien van kroonlijsten. Derde verdieping als mezzanino opgevat; attiek daarboven op hoekpilasters.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Sociale zorg, liefdadigheid