Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
21671
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82714/62
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch G 7765
Hof van Zevenbergen 1 A, 5211 HB te 's-Hertogenbosch
Hof van Zevenbergen 1, 5211 HB te 's-Hertogenbosch
Hof van Zevenbergen 1 B, 5211 HB te 's-Hertogenbosch
Keizerstraat 12, 5211 HG te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Voormalig Roomsch Weeshuis. Gevestigd in het voormalige Hof van Zevenbergen (XVI A), in 1662 en 1695 verbouwd en in 1778 tot weeshuis ingericht, waartoe opnieuw verbouwd en vereenvoudigd: trapgevels der hoekpaviljoens gesloopt, middendeel verhoogd. Kelder met vlakke kruisgewelven. Gerestaureerd in 1991-92.

Zijgevels met zadeldaktrappen; aan de achterzijde van de grote zaal veelhoekige traptoren; de Gotiserende sleutelstukken in de grote zaal zijn produkt van de restauratie van 1991-92. Twee bogen aan de binnenplaats hoogstwaarschijnlijk afkomstig van het bordes van het voormalige stadhuis (1533) en later van nieuwe sluitstenen voorzien. Bij de restauratie van 1991-92 met een derde boog aangevuld.

In de rechter achtervleugel fijn gesneden 17e-eeuwse sleutelstukken met acanthusbladeren. Vele regentenportretten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Sociale zorg, liefdadigheid