Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
21938
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82822/53
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch G 6956
Vughterstraat 258, 5211 GR te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

In schoon metselwerk opgetrokken, vermoedelijk 16e eeuws pand - voorhuis met vast achterhuis - met verdieping onder met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak met schild (voor) en tegen puntgevel met vlechtingen (achter).

De gepleisterde voorgevel (XIX A) met horizontale getrokken voegen heeft een door een gekorniste kroonlijst met tandlijst afgesloten winkelpui met in het midden een paneeldeur met snijlicht, die aan weerszijden gekoppeld is aan een 8-ruits schuifraam; een cordonlijst en twee getoogde vensters met 6-ruits schuiframen en geprofileerde stucwerkomlijsting op de verdieping, en is afgesloten door een kroonlijst met in het fries twee ronde vensters en erboven een dakkapel met fronton en 4-ruits schuifraam.

In de achtergevel twee deuren met 2-ruits bovenlicht, twee 6-ruits schuiframen op de verdieping en een kruisvenster met onder luiken in de geveltop; staafankers. Het pand is door twee bogen over de tussenliggende steeg verbonden met Vughterstraat 254-256.

Inwendig voorhuis: gedeeltelijk moer- en kinderbinten balklagen; houten binnenpui (XIX A); kap met schaarspant met balk. Inwendig achterhuis: kelder met tongewelf; moer- en kinderbinten balklaag met ojief-sleutelstukken; kap met eiken jukken, grenen dekbalken en schaarspanten met balk.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis