Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
21950
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82821/17
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Vught A 1449
Vught A 1450
Vught A 1451
Vught K 2230
Vught K 2231
Vught K 2232
Vught K 2321
Vught K 1760
Isabellaplein 1629, 5264 PM te Vught

Omschrijving

Inleiding

Het hoofdgebouw van de IsabellaKAZERNE te Vught is gelegen aan de zuidzijde van het kazerneterrein. Het kazernecomplex ligt op de plaats van een oude schans, waarvan de omtrekken nog herkenbaar zijn. In 1914 werd dit fort als verdedigingswerk opgeheven. Tussen 1915 en 1917 werd het huidige kazernecomplex, waartoe het hoofdgebouw behoort, gebouwd. Aanvankelijk werd dit in gebruik genomen door het 17de Regiment Infanterie. Het hoofdgebouw vertoont stijlelementen van het Traditionalisme, met elementen van de Um 1800-stijl en Overgangsarchitectuur.

Omschrijving

Het hoofdgebouw is gebouwd op een verhoging. Het gedeeltelijk onderkelderde gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een overstekend schilddak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Boven dit dak is een kleine klokketoren met overstekend klokvormig dak op klossen geplaatst. Langs de dakrand een bakgoot op klossen. De gevels van het hoofdgebouw zijn opgetrokken in baksteen, met een natuurstenen waterlijst en vensterbanken. Aan de bovenzijde van de gevels loopt onder de dakrand een tandlijst. Het hoofdgebouw heeft rechtgesloten vensters met schuiframen. Bovenlichten met kleine roedenverdeling. De voorgevel (noordelijke gevel) is opgebouwd uit vijf partijen telt een hoge middenrisaliet met topgevel en twee wat lagere hoekrisalieten. Deze worden eveneens afgesloten door een topgevel. De hoofdingang, die wordt gevormd door een (moderne) dubbele openslaande deur met meerruits bovenlicht, is gelegen in de middenrisaliet, in een portaal met een rondboog, omlijst met natuurstenen blokken. Hierboven een grotere sluitsteen. Boven de rondboog is een geprofileerde lijst aangebracht. Het portaal is bereikbaar via een bakstenen trap.

Boven de hoofdingang is een zandstenen fries met de tekst "Vyants hooge Werck" aangebracht. In de top van deze middenrisaliet een rondenis.

De korte westelijke gevel heeft in het midden een deur met meerruits bovenlicht, bereikbaar via een bakstenen trapje. Hierboven op de eerste verdieping een nooduitgang, waaronder een stalen trap is aangebracht. Aan weerszijden van de zijingang twee vensterassen. De achtergevel (zuidelijke gevel) heeft evenals de voorgevel een vijfdelige opbouw. Op de hoeken twee risalerende partijen, afgesloten door topgevels. De recht gesloten middenpartij van de achtergevel, waarin het trappenhuis is ondergebracht, is hoger opgetrokken. Aansluitend op deze middenpartij een eenlaags aanbouw met vier kleine vierruits vensters. Hierboven, ter hoogte van het trappenhuis een zestal rechthoekige vensters met fijne roedenverdeling. Links en rechts van de eenlaags aanbouw in de middenpartij, duidt een serie kleine zesruits vensters de voormalige cellen in het hoofdgebouw aan.

De korte oostelijke gevel is grotendeels identiek aan de westelijke gevel. Aan de linkerzijde van de zijingang zijn hier echter kleinere vensters aangebracht (hierachter was een afzonderkamer ondergebracht).

Het interieur van het hoofdgebouw is in de loop der tijd sterk gemoderniseerd. Alleen in de voormalige commandantskamer en adjudantskamer aan de voorzijde op de eerste verdieping zijn nog oorspronkelijke zware houten kroonlijsten te vinden, waaronder vroeger waarschijnlijk een houten schuifdeur aangebracht was.

Waardering

Het hoofdgebouw van de Isabellakazerne is van algemeen belang. Het hoofdgebouw bezit cultuurhistorische waarde als bijzonder overblijfsel van de vroeg 20ste-eeuwse militaire infrastructuur in Noord-Brabant en als bijzondere uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de kazerne. Het hoofdgebouw bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Tot slot is het hoofdgebouw van belang wegens architectonische gaafheid.

Van het voormalige fort Isabella is alleen een gedeelte van de bedekte weg of enveloppe aanwezig. Binnen het voormalige fort Isabella, voor de kazerne, een 17e eeuws poortgebouwtje, door een tentdak afgesloten en voorzien van een doorgang die door een gebogen fronton op dubbele pilasters omlijst wordt. In het fronton in reliëf een leeuwtje.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen