Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
22061
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82732/59
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Heusden A 2518
Burchtstraat 2, 5256 EB te Heusden

Omschrijving

Ned. Herv. KERK. Stichtingstijd van de oorspronkelijk aan St. Catharina gewijde kerk onbekend; mogelijk was er in Heusden reeds in carolingische tijd een kerkelijk centrum, maar pas in het begin van de XIIIe eeuw wordt een kerk vermeld. Het huidige gebouw, zwaar geteisterd in 1944 door het opblazen van de toren, waarbij ook drie traveeën van het schip verloren gingen, bestaat thans nog uit een driebeukig schip met koor uit de XIVe eeuw, een noordertransept en een noordbeuk uit 1550, alles na een brand in 1572 geleidelijk herbouwd en hersteld; aan het koor jaarankers 1637. De noordbeuk vertoont in elke travee een topgevel en een zadeldak dwars in het dak van het schip gestoken. In de meest oostelijke travee een ingang, in de top het jaartal 1550. In de transeptgevel gekoppelde vensters en een nissenversiering. Al het metselwerk rijk versierd met speklagen en nistraceringen van natuursteen. Aan de zuidzijde van het koor een XVIe eeuwse, in de XVIIe eeuw verbouwde kapel. Inwendig: achtkante pijlers, waarin de scheiboogprofielen teniet lopen. Spits houten tongewelf in schip en koor, halfrond houten tongewelf in de zuidbeuk, dwarse houten tongewelven onder de noordbeuk. Van de inventaris zijn, behalve een aantal grafzerken, nog overgebleven: marmeren grafmonument, voor 1733 naar ontwerp van Jacob Marot, door J.B. Xavery vervaardigd, met de liggende figuur van gouverneur Johan Theodoor baron van Freisheim. Aan het kerkplein in de kerkhofmuur een hekpoort met hardstenen pijlers met siervazen. (XVIIId). Orgel met Hoofdwerk, Rugwerk en vrij Pedaal, in 1828 door N.A. Lohman en Zonen gemaakt voor de Broederenkerk te Zutphen. Lohman maakte gebruik van ouder pijpwerk. In 1980 is het orgel vanuit Zutphen door Heusden aangekocht en in 1984 na een restauratie door de fa. Reil ingebruik genomen. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter, 1412, diam. 100 cm. In de kerk opgesteld een klok van W. en Jasper Moer, 1518, diam. 147,5 cm. In het koor opgesteld een klok van G. van Wou, 1501, diam. 122 cm. en een klok van een anonieme gieter, 1334, diam. 54 cm.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk