Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
22286
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82805/87
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Hoorn B 4044
Roode Steen 1, 1621 CV te Hoorn

Omschrijving

Linker helft van ondiep woonhuis met eenvoudige bakstenen gevel, geleed door middenrisaliet waarin ingangspartij XIX A; bestemd voor annex van het Westfries museum.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)