Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
22368
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82796/137
Kadastrale aanduiding
Hoorn A 5594
Grote Oost 53, 1621 BS te Hoorn
Gerritsland 8 B, 1621 CC te Hoorn

Omschrijving

Vier traveeën brede, midden 18e eeuwse voorbouw met twee verdiepingen voor oudere panden; gebeeldhouwde ingangsomlijsting en consoles op de kroonlijst; stoep met vier hekken voor natuurstenen borstwering. Inwendig gang met stucwerk; in de vertrekken links schouwen en lambrizering met opvallend goed rococo snijwerk; geschilderd behang door Chr. en P.Henning; in rechter achtervertrek wandkastje en eenvoudige schoorsteenbetimmering XVIII; gesneden trapleuning en betimmering op de gang van de verdieping, tegeltableaux aldaar. Annex laag laat 18e eeuwse gevel van drie vensters, voor wellicht ouder pand.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)