Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
22442
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82824/183
Kadastrale aanduiding
Hoorn A 6081 A1
Hoorn A 6081 A2
Hoorn A 6081 A3
Kerkstraat 10, 1621 CW te Hoorn

Omschrijving

HUIS met vijf traveeën brede gevel met middenrisaliet waarin de omlijste ingang met stoep waarop hek. Op het middenrisaliet festoenen; dakkapel, XVIII B. Achtergevel met toppen; inwendig stuc in hal en gesneden trapleuning in Lod.XVI-stijl. In de linker voorkamer deuren en betimmering met penantspiegels en medaillons, wit met goud; de schilderstukken door Schweickhardt in het Museum, 1780.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)