Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
22591
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82844/160
Kadastrale aanduiding
Hoorn A 4631
Veermanskade 13, 1621 AN te Hoorn

Omschrijving

Midden 18e eeuws woonhuis met rechte kroonlijst waarop gesneden consoles. Hardstenen borstwering, gesneden opzetstuk boven de omlijste deur, met snijraam, consoles aan de gootlijst. Stoep en eenvoudig bordeshek.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)