Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
22910
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82713/10
Kadastrale aanduiding
Grouw H 67
Grou, Restant v/d Leppedijk

Omschrijving

Restant van de "Leppedijk" aangelegd 10/11e eeuw.

Destijds belangrijke waterkering in de ZW-hoek van de gemeente.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Waterkering en -doorlaat