Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
23797
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82932/119
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Koudekerk aan den Rijn A 1179
Dorpsstraat 53, 2396 HD te Koudekerk aan den Rijn

Omschrijving

HERVORMDE KERK. Ruime, laat-gotische kruiskerk met ingebouwde toren, omstreeks 1400, met latere klokkenverdieping en in de oostwand vroeg-gotisch muurwerk. Vijfzijdig gesloten koor, gewijd in 1453, met aan de noordzijde een iets oudere kapel. Dwarsschip tweede helft 15e eeuw; schip waarschijnlijk omstreeks 1511, waarvan de tweede en derde zijbeuktravee hoger zijn opgehaald met ezelsrugboogvormige topgevels, bekroond door bakstenen toppilasters. Inwendig ronde zuilen en houten gewelven met trekbalken. 18e eeuws portaal met koepeldak en smeedijzeren lantaarn in de hoek tussen zuiderdwarsarm en zuiderzijbeuk. Kerk en toren gerestaureerd 1936-'37. Tot de inventaris behoren: een rijk gesneden Lodewijk XV-PREEKSTOEL door Gerrit Schotsman te Amsterdam in 1765; houten lezenaar en, aan de trap van de kansel een koperen doopbekkenhouder; doophek, samengesteld uit 18e eeuwse panelen, afkomstig uit de St. Rosaliakerk te Rotterdam, een gesneden koorhek met pilasters, waarvan de schachten rijk snijwerk vertonen en houten balusters, omstreeks 1768: herenbank met overhuiving, gesneden in Lodewijk XV-vormen, omstreeks 1775: twee herenbanken met luifels omstreeks 1700 en twee banken met 17e eeuwse rugschotten; een rouwbord uit 1717 in gesneden omlijsting; vier kaarsenkronen, 17e of 18e eeuw; grafzerken, 17e of 18e eeuw en twee 18e eeuwse tafels in de consistoriekamer, alsmede enige offerblokken. Klokkenstoel met klok van J. van Bergen, 1948, diam. 97,5 cm. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts. Op een zijbeuk van de kerk, zijde Dorpsstraat, is een houten zonnewijzer geplaatst.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk