Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
25822
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82887/33
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Lichtenvoorde P 205
Eimersweg 4 b, 7137 HG te Lievelde

Omschrijving

"Erve Kots". Gaaf bewaarde, saksische HOEVE met stijl- en regelwerk en hoog strooien dak. Oorspronkelijk Loshoes (XVII ?). Later in de 18e eeuw uitgebreid met weefkamer, Karnkamer en uitgebouwde "Endkamer" met schouw en bedsteden. Met bakstenen graatgewelf overkluisde kelderkamer ter zijde van het woonvertrek. Waterput, bijenstal en bakoven, de laatste deel van vlechtwerk, deels van steen. Inwendig is de boerderij geheel in de oorspronkelijke staat bewaard als museum. In de nabijheid van de Erve Kots een uit Lonneker afkomstig loshoes, op een gevelsteen gedateerd 1772 en alhier herbouwd. Oude schuur met schaapskooi. Een rosoliemolen uit Lievelde is op dit terrein herbouwd.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)