Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
25920
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82904/152
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Lochem F 371
Markt 4, 7241 AA te Lochem

Omschrijving

Ned. Herv. KERK (St. Gudula). Grotendeels bakstenen hallenkerk van drie beuken, ontstaan door verbouwing van een kruisbasiliek. Hoge, westelijke toren; aansluitend aan het vroegere dwarsschip, dat uitwendig niet meer als zodanig spreekt, een koortravee met driezijdige sluiting en noordelijke nevenkoor, eveneens driezijdig gesloten. De twee westelijke schippijlers zijn laat-romaans, het overige waarschijnlijk ca. 1400, verbouwd XVd. Toren omstreeks 1478. Zeer uiteenlopende vormen van pijlers en zuilen. Kruisribgewelven, met uitzondering van de noordelijke travee van het v.m. dwarspand en het nevenkoor, die stergewelven dragen. Toren gerestaureerd 1903 en andermaal ca. 1960, waarbij een balustrade en nieuwe spits werden aangebracht. Inventaris; preekstoel, 1688; eiken doophek en banken, XVIIc; grafzerken XVI-XVIII. In de kerk is de aanzet van een 17de eeuwse klokkegietvorm bewaard gebleven. Kennelijk is toen in de kerk zelf een klok gegoten, waarschijnlijk de Wegewaert-klok uit 1622. Klokkenstoel met gelui van vier klokken, waarvan een van H. Wegewaert, 1622, 137 cm. en drie van G. Schimmel, 1687, respectievelijk diam. 129 cm., 108 cm. en 54 cm. Trommelspeelwerk van Eijsbouts, 1903. Op de steunbeer, links van de zuid-ingang van de kerk, is een houten zonnewijzer geplaatst. Tijdens de restauratie van de kerk is de zonnewijzer in 1977 vernieuwd. a. Het Hoofdorgel is van oorsprong een eenklaviers orgel, in 1758 gemaakt door J.T. Gilman voor de R.K. kerk "In de Baene" te Alkmaar. Na overplaatsing naar een Geref.Kerk te Hilversum is het orgel in 1980 aangekocht door Lochem. Het in de 19e eeuw gebouwde Onderpositief bleef bij de restauratie van 1978 gehandhaafd. Tevens werd het orgel uitgebreid met een vrij Pedaal. b. Het koororgel is een eenklaviers orgel, in 1807 gemaakt door G.H. Quellhorst voor de Hervormde Kerk te Heemse. In 1981 gerestaureerd en overgeplaatst naar Lochem.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk