Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
29886
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82937/109
Kadastrale aanduiding
Stad aan het Haringvliet A 420
Stad aan 't Haringvliet, Tussen Voorstraat 32 en 36

Omschrijving

Pand uit de 17e eeuw met gepleisterde puntgevel, waarin vier sierankers.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)