Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
31182
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82930/12
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Nijmegen C 8999
Nijmegen C 9000
Nijmegen C 8984
St. Stevenskerkhof 61, 6511 VZ te Nijmegen
St. Stevenskerkhof 62, 6511 VZ te Nijmegen
St. Stevenskerkhof 63, 6511 VZ te Nijmegen
St. Stevenskerkhof 64, 6511 VZ te Nijmegen

Omschrijving

Toren. Bakstenen bouwwerk zonder steunberen, waarvan de onderste geledingen romano-gotisch zijn en dateren uit de tweede helft der 13e eeuw. De klokkenverdieping herbouwd na een brand in 1429 door Ghisbert Schairt. Sierlijke houten bovenbouw in renaissancevormen door Pieter Gerritsz. Verspeck uit Leiden in 1604-1605, verwoest in 1944 en van 1950-1952 herbouwd in beton, bekleed met hout en koper, waarbij de oude vormen nauwkeurig werden gekopieerd. De detaillering der benedengeleding in romaanse trant is een inventie van de recente restauratie. In de toren een klokkenspel, waarvan 15 klokken gegoten door P. en M. van den Gheyn 1736/37/38, 17 door J.B. le Vache 1734, één door P. en H. van Trier 1566 en één door A.J. van den Gheyn 1780. Buiten gebruik gesteld één klok van G. van Wou 1484, twee van B.J. Levache 1734, vier van P. en M. van den Ghein 1736-1737 en één van een anonieme gieter zonder jaartal. Mechanisch torenuurwerk Van Bergen, Heiligerlee, is later voorzien van electrische opwinding.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerktoren