Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
31321
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82809/13
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Oirschot F 6279
Oirschot F 6913
Schoolstraat 6, 5688 AP te Oirschot
Schoolstraat 4, 5688 AP te Oirschot
Schoolstraat 8, 5688 AP te Oirschot
Schoolstraat 10, 5688 AP te Oirschot
Schoolstraat 12, 5688 AP te Oirschot
Schoolstraat 14, 5688 AP te Oirschot
Schoolstraat 16, 5688 AP te Oirschot
Schoolstraat 18, 5688 AP te Oirschot

Omschrijving

Op de hoek van de Dekanijstraat. Bestaat uit TWEE PANDEN: op de hoek een eenvoudige witte DORPSWONING; vensters met luiken en empire-ramen met telkens twee bogen in het bovenlicht van elk venster en kleine roedenverdeling. Daarnaast: rechthoekig WOONHUIS van twee verdiepingen, thans meubelfabriek. Met hoog dak tussen trapgevels aan de korte zijden. De vensters aan de voorgevel - in de trant van pl.m. 1550 doch met ertussen jaarankers 1679 - zijn overspannen door uitgekraagde korfbogen; in de boogtrommels metselmozaïek. In de middelste travee een laad-opening uitgebroken, dwars door de onderste korfboog heen. In de zuidelijke trapgevel zijn de vensters dichtgezet en is een afdak aangebouwd voor hout-opslag. Inwendig nog de oude balklagen met eenvoudige geprofileerde sleutelstukken. In 1629 gesticht als huis voor de scholaster en de kanunniken. In de ramen dezelfde roedenverdeling en boven dezelfde rondbogen (hier met omgekeerde waaiers) als in het witte huisje op de hoek ernaast.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)