Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
31675
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82653/23
Kadastrale aanduiding
Oosterhout S 3187
Markt 20, 4901 EP te Oosterhout

Omschrijving

Huis met gepleisterde trapgevel uit 1669, blijkens lelieankers Ingang in Empire trant omlijst.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis