Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
33006
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82923/82
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Rijnsaterwoude A 209
Herenweg 26, 2465 AC te Rijnsaterwoude

Omschrijving

Herv. Kerk. Eenbeukige dorpskerk met een wellicht in de 17e eeuw vernieuwd schip en een smaller, driezijdig gesloten koor omstreeks 1500, gedeeltelijk ingebouwde westtoren (1552) waarvan het lage vierkante deel verlevendigd wordt door spitsboognissen met driepastraceringen en het slanke achtkant met korte spits hoge spitsboognissen met galmgaten heeft. De kerk wordt overdekt door tongewelven met trekbalken. Gerestaureerd omstreeks 1957. Tot de inventaris behoren: een preekstoel met doophek en doopbogen, 17e eeuw; een koorhek met balusters, waarschijnlijk 17e eeuw; drie koperen kaarsenkroontjes, 18e eeuw en twee naamlijsten van predikanten, eind 18e eeuw. Grafzerken uit de 16e en 17e eeuw. Een kabinetorgel met 5 registers uit 1778. Klokkenstoel met klok van Cypr. Crans, 1750, diam. 105 cm.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk