Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
33082
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82934/74
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Schelluinen B 1610
Kerkweg 4, 4209 AE te Schelluinen

Omschrijving

Ned. Herv. Pastorie. Klein kasteeltje, gesticht ca. 1565 en bestaande uit een middengedeelte onder zadeldak tussen puntgevels met rechts een zeshoekige traptoren met ingesnoerde spits.

Zijvleugels onder lessenaarsdaken aan weerskanten; achtervleugel met topgevel, waarvan de contouren in- en uitgezwenkt zijn, met overhoekse pilasters. De voorgevel, drie vensterassen breed, is verlevendigd door natuurstenen banden, gebeeldhouwde cartouches, koppen in medaillons, frontons, geblokte ontlastingsbogen boven de parterrevensters en sierankers.

Vensters met kruiskozijnen; deur met accolade-vormig getoogd kalf, gesneden latei en boven het bovenlicht een segmentvormige boog met reliefvulling.

De zijvleugels hebben een zelfde ornamentatie als het middendeel: de achtervleugel is soberder uitgevoerd met banden, geblokte ontlastingsbogen en sierankers. Ook de traptoren heeft natuurstenen banden. Inwendig balkenzolders met moer- en kinderbinten, gesneden sleutelstukken en fragmenten van een zandstenen renaissanceschouw.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats