Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
333530
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82710/25
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
's-Hertogenbosch G 7183
's-Hertogenbosch G 8518 A1
's-Hertogenbosch G 8518 A2
's-Hertogenbosch G 8518 A3
's-Hertogenbosch G 8518 A4
Vughterstraat 105 A, 5211 GA te 's-Hertogenbosch
Vughterstraat 105 B, 5211 GA te 's-Hertogenbosch
Vughterstraat 105 C, 5211 GA te 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Breed pand met twee verdiepingen samengesteld uit twee, midden 16e-eeuwse HUIZEN. Het huis aan de linkerkant was van de zestiende tot en met achttiende eeuw bierbrouwerij "De Witte Laars"; het bij de brouwerij behorende woonhuis - beide onder een met blauwe Hollandse pannen gedekt zadeldak met wolfeind (voor) en tegen gepleisterde tuitgevel (achter).

De voorgevel (tweede helft negentiende eeuw) heeft een hardstenen plint met kelderlichten, een gebosseerde, imitatie-hardsteen bepleistering, cordonlijsten, op elke etage vier vensters met T- (begane grond en eerste verdieping) en 9-ruits (schuif)ramen en een paneeldeur met bovenlicht en is afgesloten door een forse kroonlijst met consoles. In de achtergevels T- en 6-ruits schuiframen.

Inwendig

Het huis aan de rechterkant: voorhuis met vast achterhuis gescheiden door brandmuur, kelder met kruisgewelven en gordelbogen onder voorhuis; kelder met dwarstongewelf en insteekgewelven onder achterhuis; eiken moer- en kinderbinten balklagen in voor- en achterhuis; enkele midden negentiende eeuwse stucplafonds en betimmeringen; kap met eiken dekbalkjukken, schaarspanten en vliering.

Inwendig

Het huis aan de linkerkant: voorhuis met vast achterhuis gescheiden door brandmuur; onder voorhuis kelder met tongewelf in langsrichting; onder achterhuis kelder met stalen I-balken en troggewelfjes; eiken moer- en kinderbinten balklagen; eiken spiltrap van begane grond naar zolder en 19e-eeuwse bordestrap; enkele midden negentiende eeuwse stucplafonds, betimmeringen en schoorsteenmantels; kap met eiken dekbalkjukken, schaarspanten met gordingen, vliering en dakbeschot.

Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis