Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
333620
Complexnummer
332530 - Amerongen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82726/66
Kadastrale aanduiding
Amerongen E 520
Bij Drostestraat 14, 3958 BK te Amerongen

Omschrijving

POORT EN DOORGANG AAN HET VOORPLEIN. Tegen de uiteinden van stal en koetshuis c.a. geplaatste toegangsomlijstingen, waarvan de zuidelijke nog in de oorspronkelijke vorm van vierkante bakstenen hekpijlers met vierkante en rechthoekige verdiepte velden en natuurstenen afdekplaten (4e kwart 17e eeuw; de hekvleugels zijn niet meer aanwezig) en de noordelijke, aansluitend op de tweede brug in de oprijweg aan de zijde van het bastion en oorspronkelijk gelijk aan de zuidelijke, in het vierde kwart van de 19e eeuw of het eerste kwart van de 20e eeuw tot poort verbouwd door het aanbrengen van een de pijlers verbindende boog in 17e-eeuwse stijl, met voor een ophaalbrug bedoelde sleuven en een aan de bovenzijde in- en uitgezwenkt spijlenhek van twee vleugels met vertakte pieken, dat door een tweezijdige bekleding met planken tot deur is gemaakt; bekronende zittende natuurstenen wapenleeuwen uit de tijd van de verbouwing.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 332530. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen